Mensen stuk tevredener over gang van zaken in Nederland dan paar maanden terug

Foto: ANP/Hart van NederlandFoto: ANP/Hart van Nederland