Meesten tegen uitstel Holocaustlezingen, wel verdeeldheid over rol CIDI