Deze plannen uit het coalitieakkoord kunnen op de meeste steun rekenen van Nederlanders