Peter strandde in Moskou na stamceltransplantatie, maar is eindelijk weer veilig thuis: 'Het was heel pittig'