Aantal opvangplekken voor Oekraïners licht gedaald