We zijn banger voor overstromingen, maar is die angst terecht?