Straten staan blank, plaatselijk wateroverlast door hevige regenval