Waterschappen voeren extra dijkinspecties uit vanwege extreme droogte: 'Dan dondert die hele kering in elkaar'