Code geel niet langer van kracht, dit weekend wordt het geleidelijk droger