Beschadigde auto's en omgewaaide bomen: storm Henk zorgt voor overlast