Deze partijen hebben de trouwste kiezers, BBB heeft een probleem