Verzekeraar: schade door boerenprotesten niet te verzekeren

distributiecentradistributiecentra