Veehouderij voldoet aan mestregels, maar productie moet omlaag