Spreidingswet: zo worden de 96.000 extra opvangplekken verdeeld over het land