SIRE start campagne tegen polarisatie in de samenleving: 'Verlies elkaar niet'