Rutte somber: veel mensen zullen niet op oude voet verder kunnen