Komen de vier partijen deze week eindelijk tot een coalitie?