Opvang asielzoekers op zee van de baan: meerdere aanligplaatsen op het oog