Nodige vragen over overheidsfinanciën, maar PVV zwijgt