Kabinet toch zelf aan de slag met regeling voor zorgpersoneel met long covid