Kabinet onder grote druk door moeizame onderhandelingen over asielaanpak

Roerige dag voor Rutte op VVD-congres over asiel- en migratiekwesties