Is het programkabinet de oplossing voor stroeve formatie? 'Dat woord kende ik nog niet'