Instroom asielzoekers van vorig jaar bijna geëvenaard