COA betaalt 7,7 miljoen euro voor asielopvang die er nooit is gekomen