Bewoners Haagse wijk vrezen voor wateroverlast na herinrichting van straat: 'We moeten gedwongen allemaal onze tuin ophogen'