'Afschaffen van het eigen risico voor de zorg is onverstandig'