Verplichte twee uur gym in basisonderwijs steeds vaker buiten door zaaltekort