Chris rent in blootje naar buiten om in brand gestoken bus te blussen: 'Was geen redden meer aan'