Negen op de tien Europese joden ervaart meer antisemitisme

Video Hart van NederlandVideo Hart van Nederland