Natuurgebied veranderd in vuilnisbelt door extreme droogte

Video Hart van NederlandVideo Hart van Nederland