Wéér conductrice in trein aangevallen, passagiers grijpen in