Ontsnapte shetlandpony verdrinkt na botsing met auto