OM: instorten huis Oldenzaal kwam door nalatigheid monteur