Celstraffen tot 30 maanden geëist in zaak over zelfdodingsmiddel