Weinig steun voor boerenbarricades: meerderheid vindt het te ver gaan