AI ingezet voor onderzoek naar incidenten met zwaar vuurwerk