Grootverdieners betalen relatief minder belasting dan anderen