Grootste snurker van Nederland maakt evenveel herrie als voorbijrazende trein

1200320