Deze beroepsgroepen hebben het vaakst verzuim na een arbeidsongeval