Steeds meer therapiebaden dicht, ouders meervoudig gehandicapte kinderen luiden de noodklok