Nu ruim 500 apenpokkengevallen, grootste toename tot nu toe

Apenpokkenvirus voor het eerst ook in Nederland vastgesteld