Jessica was extreem misselijk tijdens zwangerschap, nu is er erkenning voor haar aandoening