Hooikoortsklachten nemen sterk toe, huisartsen zien verdubbeling