GGD'en gaan 'vol inzetten' op maatregelen om vaccinatiegraad te verhogen