Forse toename van kinkhoest en longontsteking onder kinderen