ZIEN: Blanka en Peter geven elkaar het jawoord bij eerste LLDL-huwelijk