Virtuele personages treden op in Avastars, 304.000 mensen kijken naar eerste aflevering