Johan Derksen verloor veel vrienden door kaarsincident: 'Leuk is anders'