Pittige uitdaging: Georgina Verbaan speelt 24 uur lang dezelfde theaterscène