Veel scholen met recht op voedselprogramma melden zich niet